zabytki sakralne


zabytki sakralne

                               • SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA
  SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA
  Zabytki sakralne
 • KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
  KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
  Zabytki sakralne
 • KOŚCIÓŁ ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
  KOŚCIÓŁ ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA
  Zabytki sakralne
 • KAPLICA ŚW. ANTONIEGO
  KAPLICA ŚW. ANTONIEGO
  Zabytki sakralne
 • KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH
  KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH
  Zabytki sakralne
SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA

Miejsce uwięzienia Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 50. XX w.

Sanktuarium św. Józefa położone jest na zboczu Koziej Góry , niespełna 3 km od centrum Prudnika. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Górach Opawskich, licznie odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów. W połowie XIX wieku przybył na Śląsk odłam zakonu franciszkanów – alkantaryni i z pomocą prudnickiego proboszcza bracia osiedlili się tuż za miastem budując skromny drewniany klasztor wraz z kaplicą. Ze względu na konflikt z biskupem wrocławskim, alkantaryni wkrótce opuścili Prudnik. Po kilku latach klasztor przeszedł w ręce franciszkanów. Dzięki nim w miejscu tym powstał murowany kościół. W kolejnych latach wybudowano drogę krzyżową oraz przebudowano klasztor. Z inicjatywy urodzonego na ziemi prudnickiej nauczyciela, poety i polskiego patrioty – Filipa Roboty powstała grota lurdzka. W 1996 r. kościół św. Józefa podniesiony został do rangi sanktuarium diecezji opolskiej.

Miejsce to związane jest z osobą Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas przebywał tutaj ponad rok podczas internowania (1954 – 55 r.). To właśnie w Prudniku zrodziła się myśl napisania słynnych Ślubów Janogórskich. W imieniu internowanego Prymasa odczytał je bp Michał Klepacz na Jansej Górze w 1956 r., co było wielką manifestacją patriotyczną. W Częstochowie zebrało się wtedy ok. 1 milina ludzi.

Dziś opiekujący się klasztorem franciszkanie udostępniają odwiedzającym celę w której więziony był Prymas oraz salę audiowizualną, gdzie poznać można historię tego miejsca.

Kozia Góra (315m n.p.m.) to niewielkie wzgórze na którego zboczu położone jest sanktuarium. Odpowiadając na potrzeby osób odwiedzających kompleks Gmina Prudnik zbudowała tu miejsca odpoczynku oraz sieć ścieżek rowerowych i spacerowych.Dodatkową atrakcją jest piętnastometrowa, drewniana wieża widokowa.

Zwiedzanie: Celę Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz salę audiowizualną poświęconą jego osobie można zwiedzać codziennie z wyjątkiem godzin Mszy św. i nabożeństw.

Msze św. odbywają się: niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30, w dni powszednie: w okresie letnim o godz. 18.00, w okresie zimowym o godz. 17.00

Sanktuarium św. Józefa

ul. Poniatowskiego 5, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 72 50, e-mail: prudnik@franciszkanie.com

www.prudnik.franciszkanie.com

Categories :
Zabytki sakralne
Skills :
Sanktuarium św. Józefa
KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Na ścianie bocznego wejścia umieszczona jest pamiątkowa tablica znanego prudniczanina o. Jana Góry OP.

Kościół w dzisiejszej formie pochodzi z XVIII wieku i reprezentuje styl późnobarokowy. Położony jest w miejscu pierwszej prudnickiej świątyni wzniesionej prawdopodobnie w roku powstania miasta (1279 r.). Budowla jest murowana, trójnawowa. Wnętrza są bogato zdobione. Znajduje się tu olbrzymia galeria połączona z chórem i wieżą, a także przepiękny ołtarz z dwoma cherubinami oraz rzeźbą Chrystusa na zwieńczeniu. Na tylnej ścianie prezbiterium umieszczony jest barokowy obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ołtarz otaczają Ojcowie Kościoła: św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki, św. Hieronim i św. Ambroży. Uwagę przykuwa również ołtarz Matki Bożej, ambona oraz umieszczona naprzeciw niej figura św. Jana Nepomucena

www.michalprudnik.com.pl

Categories :
Zabytki sakralne
Skills :
Kościół św. Michała Archanioła
KOŚCIÓŁ ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

Pierwsze założenie klasztone bonifratrów na ówczesnym pruskim Górnym Śląsku

Świątynia zbudowana została w XVIII wieku przez zakon bonifratrów przybyłych do Prudnika na zaproszenie pułkownika Fryderyka Wilhelma Rödera – dowódcy prudnickich kirasjerów. Pułkownik ranny na polu walki został uleczony przez jednego

z zakonników. W podzięce za uratowane życie ofiarował zakonowi ziemię. Najpierw powstał klasztor wraz ze szpitalem, a następnie kościół, który wybudowano w stylu barokowym. Jednonawowe wnętrze zdobi ołtarz główny z obrazem świętych Piotra i Pawła. Przy ołtarzu głównym wiszą dwa siedemnastowieczne obrazy przedstawiające śś. Bonawenturę i Ludwika Bertranda. Po prawej stronie kościoła uwagę zwraca ambona, a nad wejściem do świątyni chór z organami. Pod prezbiterium kryją się katakumby z grobami kilkunastu zakonników. Kościół połączony jest z klasztorem Bonifratrów, przy którym działa apteka oferująca  lecznicze zioła bonifraterskiej receptury.

www.bonifratrzy.pl/klasztor-prudnik/

 

 

Categories :
Zabytki sakralne
Skills :
Kościół śś. Piotra i Pawła
KAPLICA ŚW. ANTONIEGO

W drodze do sanktuarium św. Józefa warto się tu zatrzymać

Barokowa kaplica wybudowana przez rodzinę Fipperów w połowie XVIII wieku. We wnęce szczytu znajdował się obraz św. Antoniego skradziony po II wojnie światowej. Obecnie wnętrze zdobi współczesny obraz przedstawiający św. Antoniego zawierzającego Prudnik Jezusowi.

Categories :
Zabytki sakralne
Skills :
Kaplica św. Antoniego
KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH

Najstarszy kościół w gminie Prudnik

Kościół św. Anny zbudowany został w 1568 roku jako zbór protestancki. Od 1629 r. jest w rękach katolików. Świątynia prezentuje styl gotycko – renesansowy. Wnętrze jest dwunawowe, nakryte sześcioma polami sklepień wspartych na dwóch kwadratowych filarach. Wewnątrz pochodzące z XVII w.: chrzcielnica w kształcie czary podtrzymywanej przez anioła, loża kolatorska z herbem patronów kościoła z Łąki Prudnickiej, rzeźba przedstawiająca Jana Nepomucena, ambona z posążkami Ojców Kościoła oraz krucyfiks przedstawiający Ukrzyżowanego Jezusa. Kościół zdobi także osiemnastowieczny obraz przedstawiający św. Annę w z mężem i córką Marią.

Categories :
Zabytki sakralne
Skills :
Kościół św. Anny w Niemysłowicach